ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΟΔΗΛΑΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χρώματα - Σιδηρικά - Υδραυλικά
Ποδήλατα
Υδραυλικά
Χρώματα
Σιδηρικά
Ηλεκτρολογικά Είδη
Οικοδομικά Υλικά
Κλειδιά

Στο κατάστημα μας διαθέτουμε τα πάντα σε υδραυλικό εξοπλισμό και οτιδήποτε γύρω από τη ψύξη - θέρμανση όπως :

 • Σωλήνες
 • Είδη υγιεινής
 • Θερμοσίφονες
 • Καλοριφέρ
 • Λέβιτες
 • Εξοπλισμό Πυρόσβεσης
 • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα καθαρισμού αέρα
 • Φίτρα νερού
 • Κεντρικά συστήματα καθαρισμού
 • Αντλίες

 

Συνεργαζόμαστε με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής υδραυλικών όπως οι Πεντζετάκης και Τσαλέρας.

ΑΡΧΙΚΗΠΡΟΙΟΝΤΑΠΟΔΗΛΑΤΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ